Reforç Escolar Individual: Com i Què hi fem?

Reforç Escolar Individual és un servei que pretén oferir a l’infant la possibilitat de potenciar les seves capacitats personals i acadèmiques.

És un espai pensat per a nens, nenes i adolescents, per a que puguin recuperar i engrandir la motivació cap als estudis. L’acompanyament i el suport professional pren partida en el procediment del servei representat per:

El treball dels continguts a Reforç Escolar Individual:

A les sessions de Reforç Escolar Individual es treballen les diverses matèries tot seguint la programació de l’escola del propi infant. La principal finalitat és matenir coherència entre el currículum escolar del curs acadèmic i els aprenentatges que es porten a terme al nostre Centre. Cal mencionar que els aprenentatges de cursos anteriors no assolits seran el punt de partida per a la incorporació de nous conceptes.

La millora de la capacitat d’aprendre a aprendre:

A través del Reforç Escolar Individual el nen o nena o adolescent no només aprendrà els continguts escolars sinó adquirià les estratègies necessàries per aprendre. Això suposa la incorporació de tècniques d’estudi relacionades amb la organització i planificació personal i acadèmica, la millora de la capacitat de síntesi i ampliació de informació i la polidesa en la presentació de les tasques.

El seguiment de l’alumne i la coordinació:

Al llarg de les sessions de Reforç Escolar Individual duem a terme una avaluació contínua de tot el procés d’aprenentatge de l’alumne/a. Amb ella aconseguim ajustar els objectius de treball per tal de seguir avançant al llarg del curs escolar. Paral·lelament s’estableix un vincle cooperatiu amb el seu/va referent escolar (tutor/a) per tal de fer coincidir les pautes de treball i amb la família perquè duguin a terme una supervisió de les tasques.

Aprendre és un camí llarg però el podem fer agradable i portable si ens acompanyem mútuament!

 

INFORMA'T I DEMANA L'AJUDA QUE NECESSITES! 🙂