Assessorament Familiar: Valorem i organitzem-nos!

Assessorament Familiar és un servei que, el Centre Psicopedagògic AnCel, ofereix per acompanyar els adults en l’educació i formació dels seus/ves fills i filles.

Aquest assessorament vetlla pel desenvolupament personal i social dels infants, joves i adults en el sí de la família. Pretén, així, millorar la seva estructuració i organització, assignació de rols, establiment de normes i límits, identificar i acomplir responsabilitats… i tot plegat per crear i esmenar la convivència.

Assessorament Familiar brinda als membres de la Comunitat Amics AnCel una atenció centrada en:

Guia: Assessorament Familiar

S’atén a tot adult amb intenció de canvi, cap a un mateix o vers els altres. S’informa sobre aspectes que preocupen a pares, mares i altres persones de l’entorn proper dels infants per viure i conviure en harmonia. S’els mostrar el camí ideal i més ajustat a les característiques de la família en concret per a adaptar-s’hi tan bé com es pugui i es vulgui.

Orientació:Assessorament Familiar 

Assessorament Familiar s’encamina a tots aquells adults interessats a prendre partida, de manera conscient, en l’educació de petits i mitjans en el seu dia a dia. S’informa sobre conceptes i comportaments que es desconeixen o s’en dubten i, així, dirigir l’esforç i el treball cap a un objectiu definit. 

El Centre AnCel, com un passamà, ens suporta en el camí sinuós de la vida.

 

INFORMA'T I DEMANA L'AJUDA QUE NECESSITES! 🙂