Reforca’t: cada cas és un món! Adaptem-nos!

Reforçat és un servei on s’ofereix una ajuda específica i adaptada a cada cas en relació als aprenentatges.

En aquest espai s’aplica un mètode de treball desenvolupat a les característiques concretes del infant o adolescent. Es parteix de la idea de que cada papallona té el seu vol. És per aquest motiu que la Reeducació segueix les següents pautes de treball:

Ens conenixem

Primerament s’estableix un contacte per dur a terme un vincle amb els pares/tutors del nen/a o adolescent. És per aquest motiu que es realitza una entrevista inicial i es conèix el cas amb detall.

Un cop establert el primer contacte amb els familiars del infants, és l’hora de conèixer-nos reeducador/a – nen/a. En aquesta trobada és molt important que s’estableixi un bon vincle. Per aquest motiu el primer dia sempre esdevé un espai de joc i comunicació.

Elaborem el Pla de Treball a Reeducació

Més endavant, depenent del cas en concret, duem a terme una valoració per conèixer detalladament el punt de partida del infant.

A través d’aquesta, s’obtenen els seus punts forts i els seus punt dèbils i aquests estableixen els fonaments per dur a terme El Pla de Treball. Es desenvoluparan les seves competències i capacitats cognitves preservades i s’utilitzaran per potenciar els seus punts dèbils en el procés d’aprenentatge.

Es duu a terme un mètode específic

Cada infant o adolescent és diferent i per aquest motiu es duu a terme intervenció personalitzada i única per a cada cas solucionant dificultats d’aprenentatge específiques.

Per aquest motiu els recursos, estratègies i metodologies són definides per cada cas i sempre es mantenen en constant revisió ja que, segons la seva evolució, aquestes poden requerir d’un canvi o actualització.

Coordinació

És important que tots els continguts adquirits en sessió s’acabin generalitzant en tots els àmbits que envolten a l’infant. És per aquest motiu que s’ofereix pautes i estratègies tant a la família com a l’escola.

 

Servei de Reeducació!

INFORMA'T I DEMANA L'AJUDA QUE NECESSITES! 🙂