Logopèdia a infants i adults: comuniquem com cal!

Logopèdia a infants i adults és una disciplina orientada a la prevenció, detecció i tractament  d’alteracions del llenguatge i la comunicació. Es desenvolupen accions dirigides a nivell de parla, veu, audició i deglució; tant d’origen evolutiu com neurològic.

Mitjançant l’observació directa i indirecta dissenyem una intervenció específica per a cada cas. Realitzem sessions individuals respectant els temps de cada necessitat.

Consciència

Logopèdia a infants i adults treballarem conjuntament i amb un objectiu comú. El pacient, com a part activa del procés, és partícip del què es fa i del perquè es fa. Per instaurar pautes correctes hem de ser conscients de quines no ho són i, conèixer els hàbits que no permeten l’evolució, facilita corregir-les.

Estratègies

A logopèdia a infants i adults assessorem, orientem i proporcionem estratègies per poder generalitzar els aprenentatges més enllà de les sessions. Per aplicar-ho a tots els àmbits ens oferim a coordinar-nos amb la família i els centres. La nostra principal fita és que els nostres amics AnCel continuïn avançar de manera autònoma al llarg de la seva vida.

Engrescador

Un dels nostres requisits és que, tant els infants com els adults, es diverteixin a les sessions. Corregir i millorar la manera de pronunciar els sons, de posicionar la llengua o de millorar la musculatura dels músculs implícits en la parla, ha de ser una tasca engrescadora.

Tractaments amb la Logopèdia a infants i adults

Dirigit a nens i a adults en casos com:

 • Trastorn o retard a l’adquisició del llenguatge oral
 • Trastorns del llenguatge escrit (dislèxia, disgràfia, disortografia,…)
 • Alteracions de la parla:
  •           Retard de la parla
  •           Dislàlia (alteració en la producció d’un o més fonemes)
  •           Disglòssia (alteració per causa orgànica)
  •           Disfèmia o tartamudeig
 • Alteracions per causa neurològica:
  •          Afàsies
  •          Disàrtries
 • Alteracions de les funcions orofacials:
  •          Respiració bucal
  •          Deglució atípica
  •          Disfàgia
Logopèdia a Infants i Adults
Logopèdia a Infants i Adults

 

INFORMA'T I DEMANA L'AJUDA QUE NECESSITES! 🙂