Neurodesenvolupament

El neurodesenvolupament és molt complexe, arribar a la maduresa celebrar requereix de 20 anys.

Què realitzem a les sessions de Neurodesenvolupament?

Les sessions de neurodesenvolupament estan basades en un sistema de desenvolupament del sistema nerviós per aconseguir millorar el rendiment de les capacitats cognitives, amb l’objectiu d’extreure el màxim potencial en el desenvolupament dels nostres infants.

Com es realitzen?

A partir d’una programació d’objectius ben adaptada a l’etapa evolutiva que es correspon a cada infant, es realitzaran activitats on s’impliquen factors imprescindicles per a fomentar el desenvolupament del sistema nerviós. Els més importants són:

  • Treballar les capacitats físiques i cognitives de manera conjunta.
  • Implicar la PRESA DE DESICIONS. El raonament està relacionat directament amb la presa de desicions, per aquest motiu és necessari potenciar aquesta capacitat per a generar un treball a nivell central.

Per què realitzar les sessions de Neurodesenvolupament?

És molt important realitzar aquest treball en tots els infants, ja que no és habitual que en el context social actual es presentin situacions que estimulin el desenvolupamen dels nostres infants, sense poder generar el seu MÀXIM POTENCIAL i aconseguir, així, el màxim rendiment augmentant la confiança i autoestima.

Aquest suport pren encara més rellevança (si és possible) amb els infants que presenten transtorns del neurodesenvolupament que afecten a l’aprenentatge. És a dir, presenten un rendiment inferior esperat per la seva edat cronològica.

Clica per visualitzar una activitat!

Neurodesenvolupament per adults

Els beneficis d’aquestes sessions es fa extensible a l’etapa adulta, ajuden a potenciar tant les capacitats físiques com les capacitats cognitives. Es realitza un treball adaptat a les característiques individuals de cada persona, modelant i reorganitzant el cervell aprofitant les seves capacitat de neuroplasticitat. Per tant millorarem aspectes tals com la motricitat, el to muscular, l’equilibri, procesos sensorials, així com les funcions executives tals com la concentració, la inhibició d’impulsos i la flexibilitat cognitiva.