Emociona’t: Descobrim i aprenem!

Formació Emocional Infantil és un servei dedicat única i exclusivament al infant i l’adolescent.

Aquesta àrea incideix principalment en el desenvolupament  personal propi i de relació cap als altres per millorar i engrandir la sensació de benestar. Es treballa holísticament per entrenar aspectes personals que porten a cada cas a créixer com a persones. D’entre molts dels ítems que es cultiven destaquen:

Consciència d’un mateix i autocontrol.

Ésser coneixedors d’un mateix, amb les fortaleses i debilitats, permet manejar-se més habilidosament. En conseqüència, permet ser més àgils en el poder de redirigir-nos.

Reconeixement, identificació i gestió de les emocions.

Les competències emocionals engloben un conjunt d’accions que permeten assolir un objectiu clar, regular les emocions i el comportament conseqüent.

Percepció, gestió i resolució de conflictes.

Els infants, en el seu dia a dia, experimenten situacions que són viscudes i actua des amb més o menys enginy. Des d’aquest ítem, és procura aprendre a actuar d’una manera neutre i assertiva, acceptada socialmen com a correcte.

Agilització de la intel·ligència interpersonal.

Les intel-ligència múltiples permeten trobar les capacitats innates pròpies dels infants i així crear una base estable i de confiança en un mateix.

Pràctica en les habilitats de vida.

Acostar-se a situacions diàries poc experimentades o amb relatiu èxit que mereixen una aproximació d’aprenentatge gradual i satisfactoria.

Acompliment de normes.

Sovint la vida accelerada, la relativitat dels límits, la mandra, la presa… ha portat a una acceptació de normes poc activa o escassa. Instaurar un ordre i uns límits ens els infants permet el seu acompliment.

L’acompanyament i guia en el curs del seu creixement allibera nervis i malestar.

Una sensació de comoditat ajustada a una distesa realitat és fonamental pel benestar dels menuts.

Som la mà que planta la llavor i, el seu esforç, la llum i l’aigua que els fa créixer!

 

Educació Emocional!

INFORMA'T I DEMANA L'AJUDA QUE NECESSITES! 🙂